Gjedrem sannsynliggjør høyere rente

Renten vil trolig gå opp fordi ny vekst og økt forbruk skaper nytt press på norsk økonomi, mener Norges Bank.