Microsoft har brutt anti-trustlovene

Microsoft ble som ventet dømt for brudd på anti-trustlovene i USA, men straffeutmålingen vil komme på et senere tidspunkt. Kort etter at dommen ble kjent, gjorde Microsofts styreleder Bill Gates det klart at dommen blir anket.