Kværner beholder Pulp- og Paper

Kværner har besluttet å legge salget av forretningsområdet Pulp & Paper på is. Dermed kaster det nye styret vrak på tidligere sjef Kjell Almskogs strategi.