• Anne Marit Aspenes er studieveileder ved Universitetet i Stavanger. Helene Andreassen

Mange studenter søker veiledning

Vi som veiledere fokuserer på at alle som kommer til veiledning skal få en konstruktiv time, der vi ser og lytter til individet vi snakker med og jobber med å skape en god dialog. Det kan allikevel skje at noen går fra kontorene våre og føler seg skuffet. Det skriver Anne Marit Aspenes i Utdanningsbloggen.