Bare råd til undervisning

Innsparinger på 7,5 millioner kroner i stavangerskolen betyrslutten på forebyggende arbeid og farvel til utvikling ogekstralærere. 20 lærerstillinger er i fare. Og Storhaug bydel måtrolig glemme levekårsmidler som er lovet.