Trygler om hjelp mot Røkke

Konsernsjef Kjell Almskog retter en inntrengende bønn til Kværnersaksjonærer: Tror dere på meg, trenger vi deres hjelp mot Røkke.Blir han hørt?