Ber om forklaring fra Elkem

Hallgeir H. Langeland (SV) tar påstander om villedende bruk av talli forbindelse med Sauda-utbyggingen svært alvorlig.