Rogalands største sponsor

SR-Bank bruker 5 millioner på idrettssponsing, og mest på de smålagene.