Sandnes blir skattevinner

Kommunalministeren la nylig fram forslag om å føre tilbake deler av selskapsskatten til kommunene, samtidig som man innfører såkalt symmetrisk inntektsutjevning.