- Bla opp 10 milliarder til bedre vei langs Vestlandet

Bedrifter i de fire fylkene på Vestlandet har 50 prosent høyere transportkostnader enn konkurrenter i andre land i Europa.