Valhall vokser mer

I 1995 mente operatøren for Valhall-feltet at de utvinnbare reservene fra feltet kunne bli 1 milliarder fat — fire ganger mer enn planlagt da feltet ble utbygd. Man fikk beskjed om at det var overambisiøst. Nå mener BP at man skal kunne produsere 1,5 milliarder fra feltet lengst sør i den norske delen av Nordsjøen. Både fordi det finnes mer olje i feltet enn tidligere antatt, og fordi utvinningsgraden skal opp til 45-50 prosent.