Blir likestilt med el-biler

Etter initiativ fra Venstre går Stortingets finanskomité enstemmig inn for at regjeringen utreder likestilling av hydrogenbiler med med elbiler.