NVE anbefaler en tilleggsoverføring til Blåsjø i Suldal kommune

NVE tilrår Olje— og energidepartementet å gi Statkraft SF tillatelse til en tilleggsoverføring til Blåsjø i Suldal kommune.