Smedvig fikk jobb i Afrika

Smedvig har inngått en intensjonsavtale med Total Congo for lekterriggen T-8.