40 prosent flere millionærer på to år

I fjor hadde 24.080 personer her i landet en skattbar inntekt på over en million. Det er en økning på 40 prosent på to år.