Aker Maritime lekker opplysninger

Eldar Myhre mener at Aker Maritime bevisst planter ufordelaktige nyheter om Kværner. Røkke-selskapet avviser beskyldningene.