Lærerne organiserer seg på ny

En ny større og mer slagkraftig lærerorganisasjon står på trappene i Rogaland.