Bankene tviholder på høy boligrente

Rentene i pengemarkedet har siden i sommer sunket med 0,6 prosentpoeng. Likevel har bare noen få banker redusert boligrenten.