Norman vil vurdere nye virkemidler mot sykefravær

Arbeids— og administrasjonsminister Victor D. Norman (H) gjør det klart at regjeringen vil vurdere å sette inn økonomiske virkemidler mot det økte sykefraværet dersom intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ikke når sine mål.