Fattige får egen pakke

Regjeringen bebuder en «fattigdomspakke» i statsbudsjettforslaget neste torsdag.