Jakter på de beste hjernene

Hvis oljevirksomheten fortsatt skal være landets viktigste næringog største verdiskaper, trenger vi de beste hjernene i landet.Oljetoppsjef Hugo Sandal slåss om menneskelige ressurser for å fåut natur— ressursene.