Anbefaler kjempemulkt til Tele 2

Tele 2 bør få dagsmulkter på 300.000-400.000 kroner fordi selskapet er sterkt forsinket med utbyggingen av neste generasjons mobilnett.