Flyplassen en økonomisk propell

Med over 2500 personer i arbeid i 42 forskjellige virksomheter og årlig omsetning på 7-8 milliarder kroner er flyplassen på Sola ett av de største kraftsentre og trafikknutepunkt i Rogaland.