Vil stanse gassutslipp fra oljetransport til sjøs

I selskapet Venturie mener man å ha utviklet en kommersiell og teknisk løsning på problemet med utslipp av gass fra olje som blir fraktet med tankskip.