Avgiftsendringer gav konsumprisfall

Konsumprisindeksen falt 1,4 prosent fra 15. juni til 15. juli. Nedgangen skyldes store endringer i avgiftssystemet og prisfall på bensin, melder Statistisk Sentralbyrå (SSB).