Fusjon gir verdens største stålselskap

Tre europeiske stålselskaper kunngjorde mandag at de vil fusjonere. I så fall blir det nye selskapet verdens største i bransjen.