Bondeorganisasjonene refser statens nulltilbud

Staten tilbød bondeorganisasjonene null kroner fredag. Kravet fra Norges Bondelag og Norges Bonde— og Småbrukarlag var på 1,54 milliarder kroner.