Tenk region, ikkje kommune

Ordførar i Sola, Håkon Rege, åtvarar mot distriktspolitisk tankegang i spørsmålet om Mekjarvik i Randaberg eller Risavika i Sola skal bli staden for ilandføring av gass frå Kårstø.