Rekordutskifting av datautstyr

Statoil har fått skiftet ut 15.000 pc-er i 22 land på over 100 steder. I tillegg kommer nytt operativsystem.