Etterlyser fond for oljeforskning

Stortingets energikomité har vedtatt at et eget fond foroljeforskning skal utredes. Ingenting har skjedd.