Notat om skandalen

Tillitsvalgte i YS og Nopef har utarbeidet et fem-siders notat omhva som skjedde i Iran-skandalen.