Dette sier Hubbard i brevet

Hubbard omtaler flere sider av Iran-saken i sitt brev.