Sommarjobb hos storkapitalen

Stortingsmann Hallgeir Langeland jobba hos storkapitalen i sommar.Kva lærte han?