Politikere står fast på prinsippene

Både Høyre og Venstre vil øke arbeids— innvandringen. Men de vil ikke hjelpe asylsøkere med jobb i Norge noe særlig.