Harde tider i Kruse Smith

Entreprenørfirmaet Kruse Smith AS må permittere ansatte i Stavanger. Så mange som 40 arbeidere kan stå uten jobb.