Vil ha nytt spleiselag for E39

SANDNES: Næringsforeningen i Stavanger-regionen mener køene morgenog ettermiddag på Motorveien i Sandnes er den største trafikaleutfordringen i distriktet, når Ryfast nå synes å være på skinner.