Angrer ikke

Da ungene var 11 og 13, begynte Maiken Ims å ukependle fra Stavanger til Oslo. Hun var blitt programsjef i NRK Fjernsynet, og holdt på i nærmere seks år.