Hydro Agri investering gir indirekte eierskap i SQM

Norsk Hydro har inngått en avtale med det privateide chilenske selskapet SQHom å opprette et nytt privateid selskap med navnet Inversiones SQNH S.A.hvor Hydro eier 49 %.