Siste Høgskole-år før universitetet er her

Mye er nytt på HiS ved rekordtidlig semesterstart. 2000 ferskestudenter, nye karaktersystem og studieplaner, ny organisering ogny rektor. Neste år er HiS Norges nye universitet.