Solid lønnshopp for Statoils konsernsjef

Styret i Statoil har vedtatt å heve lønna til konsernsjef Olav Fjell med 28 prosent, fra 2,75 millioner til 3,5 millioner kroner per år.