OD fornøyd med oljesammenslutning

Oljedirektør Gunnar Berge tror det vil ha positiv virkning for virksomheten på norsk sokkel at Conoco og Phillips slår seg sammen.