Røkkes plan

Bygger på Yukos-planen, men med sentrale unntak.