Bygger fritidsboliger for 50 mill.

Tre investorer fra Sandnes er i ferd med å bygge ut Lillehavn ved Lindesnes med 53 fritidsleiligheter.