Ufattelig mye til ufattelig mange

Dugnadsånden er langt fra død. Hvert år samler vi inn svimlende mellom 3 og 4 milliarder kroner og gjør frivillig arbeid for utrolig mange mennesker i nød. Det frivillige arbeidet versettes til rundt 44 milliarder kroner årlig.