Statoil-gass fra Nigeria nærmer seg

Statoils mulige utbygging av et flytende naturgass-anlegg utenfor Nigeria, rykker nærmere. En ny brønn gir positivt resultat.