Skjerpet tone mot Dragados

To nye rapporter skal styrke Aker Kværners sak motverksted-konkurrenter i Europa. Påstander om sosial dumping ogskjulte subsidier kan gi en formell klage til ESA,konkurranseorganet i EU.