Dårlig kvartal for Oljefondet

Oljefondet legger tirsdag fram et resultat som trolig er fondets nest verste kvartalsresultat. Det kraftige fallet i verdens aksjemarkeder fører til en negativ avkastning.