Milliardprosjekt blir utredet

Et nytt utbyggingsprosjekt som omfatter fire olje— og gassfelt i Norskehavet og en rørledning for gass til britisk del av Nordsjøen, er under utredning.