Sammen om økt utvinning

Russiske og norske eksperter går sammen om å få mer ut av oljefeltene.