Skatt gjør bolig gunstig

Det er gunstig å leie ut bolig, for den som har formue. Men det er ikke gunstig å bo til leie.